OUR FUTURE VISION

 

Join us in our vision of becoming a center for education and rock climbing in the Jiu Valley!

 

OUR CONTEXT 

Since the beginning of our gym, education has been a guiding value in our program. The drop out rates are high in Dallas, Vulcan, so anything that we can do to keep our climbers successful in school we consider an important investment in this region. 

Climbing is the draw that brings kids and teens to our program. This is an important part of our work, but we don't want our influence to end there! We currently incorporate several education programs in our gym, including a children's library, a weekly reading hour, and English lessons, with the hope of helping kids stay and succeed in school.

 

However, we are limited in our space and resources. Our academic programs are not what we want them to be, and we can reach only around 60 children with our current set-up. But what would it look like if we were able to reach more kids from this community with better climbing and academic programs? 

BOOKS BEFORE BOULDERING

 

Our goal is to build a center where we can develop both sides of our project: climbing and education. By drawing in kids through the sport of climbing--which offers a sort of education in and of itself--and then encouraging them academically through special classes and tutoring programs, we can help kids learn how to love learning. 

Our dream facility would have, in addition to climbing walls and training spaces, classrooms for subjects like literature, history, science, and language, as well as studios for music and the arts. It would be a space for children and teens to learn new skills, to receive help for subjects in which they struggle, and to discover their own potential in various fields of study and work. We would partner with local schools and volunteers to create programs that best serve our students particular needs. 

 

We believe that by developing our current model into a larger community center and offering alternative approaches to education, we can make a larger and more lasting impact than what we have been capable of so far.

JOIN US!

To see this dream through to fruition, we are in great need of your help. Our biggest need currently is coming up with the financial resources needed to complete a project of this size. 

If you are interested in backing our vision in any way, or if you are interested in becoming a partner with our project, please get in contact with us. We are excited to talk with you about the ways that you can be involved in bringing a climbing and education center to the children who need it most.

Thank you so much for your interest and support! Together, we can bring new life to the Jiu Valley.

Faceți parte de visul nostru! Împreuna putem să facem un centru de educație și escaladă în Valea Jiului.

CONTEXTUL NOSTRU 

De la începutul sălii noastre, educația a avut și are un rol foarte important în programul nostru. Rata abandonului școlar este ridicată în Dallas, Vulcan, a face tot ce putem pentru a ține copii pe drumul cel bun din punct de vedere al educației, considerăm că ar fi una din cele mai bune investiții din regiunea noastră. 

Cățăratul este atracția care aduce copiii și tinerii la acest program. Este un aspect important acest lucru, dar nu vrem ca influența noastră să se oprească acolo! În prezent incorporăm mai multe programe de educație la sală, inclusiv o mică bibliotecă a copiilor, o oră de citi săptămânală și lecții de engleză, cu speranța de a-i ajuta pe copii să rămână și să reușească la școală.  

Totuși, suntem limitați în spațiu și în resurse. Programele noastre academice nu sunt unde vrem să fie, și putem ajuta doar 60 de copii cu ceea ce dispunem momentan. Dar dacă am putea influența mai mulți copii din comunitate cu programe mai bune de educație și de cățărare?

 

CĂRȚI ÎNAINTE DE CĂȚĂRAT

 

Visul nostru este de a construi un centru în care să putem dezvolta ambele părți ale programului de cățărare și educație. Atrăgând copii prin sport--care chiar poate oferi un tip de educație--și în ai încuraja academic prin cursuri speciale și programe de meditații, ajutând copii să iubească învățarea.

Centrul nostru de vis ar avea, pe lângă pereții de cățărare și un spațiu de antrenament, săli de clasă pentru materiale ca de exemplu literatură, istorie, știința, și limbi, precum și ateliere de muzică și de artă. Ar fi un spațiu unde copii și tinerii ar putea să deprindă noi abilități, sa primească ajutor pentru materiale unde nu se pot descurca, și să descopere potențialul lor în anumite domeni de studiu și de profesie. Am face un parteneriat cu școli și voluntari locali pentru a crea un program potrivit pentru nevoile specifice ale beneficiarilor noștri.

Credem că dacă dezvoltăm modelul nostru actual într-un centru comunitar mai mare și dacă am oferi strategie de educație alternativă, am putea avea un impact mult mai profund în Vulcan decât ceea ce am făcut pană acum.

ALĂTURĂ-TE NOUĂ!

Ca acest vis să devină realitate, avem mare nevoie de ajutorul vostru. Acum, nevoia noastră cea mai mare este de resurse financiare pentru completarea proiectului de această mărime.

 

Dacă vreți sa sprijiniți visul nostru în orice fel, sau dacă vreți sa deveniți un partener al proiectului, vă rugăm să luați contactul cu noi. Suntem entuziasmați să vorbim despre cum puteți să vă implicați în acest centru.

 

Mulțumim frumos pentru interesul și suportul vostru! Împreuna,putem aduce un plus de viață Văii Jiului.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon